Vad är egentligen en husbesiktning?

Hur går en besiktning av hus Stockholm till om du har tänkt köpa, sälja eller bara kontrollera om ditt hus har några fel? En besiktning är en inventering för ditt hus och är till för att kontrollera så allt är som det ska. Det finns olika typer av besiktningar. Mögelangrepp kan hittas vid en besiktning och måste åtgärdas snarast då du annars riskerar att bli sjuk. En underhållsplan kan göras för att undersöka husets nuvarande skick.

En besiktning är inte bara en kontroll och genomgång utan det är en viktig del för dig som ska köpa eller sälja hus och bör utföras för att se till så att huset är i ett hållbart skick. Ett bättre skick innebär mer värde för huset. Om du har tänkt sälja det för att köpa ett nytt större eller kanske ett mindre hus är en besiktning nödvändig.

Funderar du på att besiktiga din bostad i Stockholm?

Har du tänkt att besiktiga ditt hus i Stockholm för att undersöka om det är i ett bra skick eller har du kanske känt av mögellukt? Då finns det en rad olika företag i Stockholm som säkert kan hjälpa dig. Det du bör tänka på är att det finns företag som är dyrare medan andra är billigare. Det kan vara väldigt bra att få en besiktning av huset utförd för att se om det behöver underhållas eller om det finns skador som kan komma att uppstå längre fram i tiden.

En besiktning kan kosta alltifrån 7 000 till 10 000 kr beroende på vem du anlitar, men det är välinvesterade pengar som man har en stor nytta av. Framförallt kan du kanske då sparas tusentals kronor om det skulle visa sig att något fel har uppstått på huset som man lyckas åtgärda innan skadan blir värre.